โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประธาน ทวีผล
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอนุวัตร ลัดลอย

  • นางสาวเสาวลักษณ์ กิจวาที

  • นางสาวพรสิริ สัมมา

  • นางพิมพ์นารา วัฏฏะสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 0944489914 อีเมล์: khownoiwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวคนธ์ หงษ์กลาย โทรศัพท์: 0861135005 อีเมล์: stk2549@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]