โรงเรียนวัดดอนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักนายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนทอง
นางอำไพ วัฒนเหลืองอรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนทอง
นางวรีชญา ชอบดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนทอง

นางอรทัย เตชเบญจรงค์
นางสาวจิตรา จันทร์หอม
นางสาวอัมพวรรณ วิจิตรวงษ์
นางสีนวล โพธิ์สุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,500
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-824-398 อีเมล์: donthong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารุณี จันทร์เขียว โทรศัพท์: 0990283304 อีเมล์: kaiwarunee_157@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]