โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิไล อิ่มสำราญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเปรมยุดา แสงกล้า

 • นางสาววารินทร์ สมใจ

 • นางวิไล อิ่มสำราญ

 • นายเสถียร เขียวนิลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,213
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: prakorbcha01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ พิมพ์ดี โทรศัพท์: - อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]