โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

นายวีระชัย ตนานนท์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
นายอดินันท์ เดชพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย
นายชาญชัย พิบูลย์ศักดิ์
นายสุพจน์ สาครพินิจ
นายชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,411
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-511-249 อีเมล์: brr@brr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ โทรศัพท์: 0837522509 อีเมล์: supalee7@yahoo.co.uk
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]