โรงเรียนผาณิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

นางวรฉาย ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผาณิตวิทยา

นายมานพ จินดาศักดิ์
นางรุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสง
นางทิพวรรณ บุญยืน
นางวรกุล พรทวีสุข





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,240
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนผาณิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3813-1841 อีเมล์: phanitwittaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นารี บุญช่วย โทรศัพท์: 0822002095 อีเมล์: gif_lovelove@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]