โรงเรียนวัดหนองทองทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธาตรี อินยะฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวัลณีย์ ใจยงค์

 • นางสาวปิยะรัตน์ ชะอุ่ม

 • นายชนะกิจ กลิ่นเมือง

 • นางสาวนุชรินทร์ ดีเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,024
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองทองทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-316933 อีเมล์: thatri_in@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรณิชชา แสนทวีสุข โทรศัพท์: 0823779080 อีเมล์: nongaomsin1987@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]