โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกันเกรา

นางสุภัตรา สุขสม
นางนภา ร่มโพธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สวัสดิ์ เดชกัลยา โทรศัพท์: 0813770761 อีเมล์: sd250424@hotmail
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ