โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

นางสาวฐาปนีย์ จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกันเกรา

นางสุภัตรา สุขสม
นางสาววิยะดา ศรีครู
นางสาวประมวล บำรุงจิตร์
นางภัชร์สิรีย์ เกียรติกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

149
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฐาปนีย์ จำปา โทรศัพท์: 0813770761 อีเมล์: koolapus@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]