โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวฐาปนีย์ จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกันเกรา

นางสุภัตรา สุขสม
นางนภา ร่มโพธิ์
นายคมกฤษ จันทิลา
นายยุทธภูมิ หมื่นเพ็ชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสวัสดิ์ เดชกัลยา โทรศัพท์: 0813770761 อีเมล์: sd250421@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ