โรงเรียนองครักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


นายนิวัฒน์ พัฒนไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
องครักษ์
นายทวีป จิระโร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
องครักษ์
นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
องครักษ์

นางสาวแวววิมล สิงห์แก้ว
นางสาวมิซซี่ กอนซาเลซ
นางสาวศิริวรรณ์ ดวงจะโปะ
นางสาวจิตราพร เนียมจ้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,470
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนองครักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037-391299 อีเมล์: ork2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: suthatip punvudtana โทรศัพท์: 0813678932 อีเมล์: punvudtana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]