โรงเรียนองครักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
องครักษ์
นายทวีป จิระโร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
องครักษ์

นางสาวรัชดาภรณ์ กิจสุวรรณ์
นางสาวทิพวรรณ กุลากุล
นางสาวกันทิมา สาดี
นางสาวฐิตินันท์ มิตรทวีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนองครักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037-391299 อีเมล์: ork2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: suthatip punvudtana โทรศัพท์: 0813678932 อีเมล์: punvudtana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]