ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การรับนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน

นายวุฒนะ ฉิมมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลตาพระยา
นางพรไพริททร์ นัยนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลตาพระยา

นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์
นางสาวโสธิดา เสนาะ
นายวุฒนะ ฉิมมาลา
นายณรงค์ ห่อหมัด





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269068 อีเมล์: Anb.tpy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ โทรศัพท์: 0912415900 อีเมล์: anb.tpy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]