โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
กระบวนงานขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
กระบวนงานขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
กระบวนงานขอเทียบโอนผลการเรียน
กระบวนงานขอลาออก
กระบวนงานขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
กระบวนงานขอย้ายออกนักเรียน
กระบวนงานขอย้ายเข้าเรียน
กระบวนงานรับนักเรียน

นายวิเชษฐ นวนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก้วเพชรพลอย

นางอินทิรา คิดเห็น
นางสาวมณี พลพวก
นายวิเชษฐ นวนแก้ว
นางสาวพรทิพย์ คูสำโรง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,196
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243648 อีเมล์: bankaew7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา ปุ่มหล้า โทรศัพท์: 0848919443 อีเมล์: panidapumlabankaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]