โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการอาคารสถานที่
คู่มือการขอใบแทนการศึกษา
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอลาออก
คู่มือการขอผ่อนผันเข้าเรียน
คู่มือการย้ายออกนักเรียน
คู่มือการย้ายเข้านักเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นางสุภัทรา เกียววานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะโก

นายสนั่น ชัยรัมย์
นางสาววิติยา เทียมสุนทร
นายแมน จัดแก้ว
นางสุภัทรา เกียววานิชย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,127
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550102 อีเมล์: bantago@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เบ็ญจา ศักดิ์สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0861484247 อีเมล์: benja2509@gmail..com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]