โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

sar 2559

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (sar) ปีการศึกษา 2559 https://drive.google.com/open?id=0B9wBJKdDXGkwTy1URjNnMFVZdjA

SAR ปีการศึกษา 2560

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่องกุ่มวิทยา

นางอรวรรณ์ ฮาดทักษ์วงศ์
นายเสงี่ยม ทรงคาศรี
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเจริญ
นางปราณี ฉ่ำช่วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262500 อีเมล์: chongkum2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณฐกร เงินอ่อน โทรศัพท์: 0817916649 อีเมล์: 4cusdonut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]