นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเรือ

นางสาวสมจิตร เถื่อนทุ่ง
ดร.กัญญ์ชิสา พานทอง
นางอัจฉรา ประดับกรณ์
นายชัยชอบ วิทยาการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,163
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609984 อีเมล์: nongrua_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ภูดวงเดือน โทรศัพท์: 0961175491 อีเมล์: narin2012@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]