ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6การขอเทียบโอนผลการเรียน
5การขอลาออก
4การขอผ่นผันเด็กเข้าเรียน
3การขอย้ายออกนักเรียน
2การขอย้ายเข้าเรียน
1การรับนักเรียน

นายกฤษฎา สิงขรรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองยาง

นางสาวจิราพร แพน้อย
นายอภิรักษ์ ขันตี
นายกฤษฎา สิงขรรักษ์
นางสาวมณฑาทิพย์ โกศลจิตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,613
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609976 อีเมล์: nongyangsk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มณฑาทิพย์ โกศลจิตร์ โทรศัพท์: 0805866657 อีเมล์: nongyangsk2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]