ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน

นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

นางสาวสไบทิพย์ ปุลาโมค
นายวิทยา พุ่มภักดี
นางสาวจุฑามาศ หงษ์ทอง
นางสาวศศิธร เสียงอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,294
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037261318 อีเมล์: anubansri@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: สไบทิพย์ ปุลาโมค โทรศัพท์: 0899394245 อีเมล์: Tip_togo@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]