ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านสถานที่
การขอใบแทน
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางวารินทร์ เสมาล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าเกวียน

นายภัคพงษ์ จันทวโร
นายธวัชชัย สาบัว
นางศราวดี โดยโต๊ะ
นางภิญญาภัทร ไชยปัญหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,498
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037544051 อีเมล์: btkschool138@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภิรมล เนื่องเเก้ว โทรศัพท์: 0822144748 อีเมล์: onetwotree2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]