โรงเรียนบ้านตุ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรุวะดี สุดหนองบัว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางภัสราลัย ใจประเเสริฐ

 • นางจรรยา มั่งมีทรัพย์

 • นางรุวะดี สุดหนองบัว

 • นางบุญวิชิต ฝอฝนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,551
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037433120 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางพิกุล มั่งมีผล โทรศัพท์: 0625630640 อีเมล์: pikul.mangmee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]