โรงเรียนอนุบรรพต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวทัญญู สังข์อ่อน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวทัญญู สังข์อ่อน

 • นางสุรางค์ โพธิ์ไพโรจน์

 • นางกมลรัตน์ ทิสมบูรณ์

 • นางสาวเกศินี บุญพินิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,429
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบรรพต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037223542 อีเมล์: anubanpot@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0813773414 อีเมล์: croorat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]