โรงเรียนบ้านหนองบัว
นายวัลลภ วรนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัว

นางกรรณิการ์ นันทะเทศ
นายวทัญญู สังข์อ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัว โทรศัพท์: 037246020 อีเมล์: nongbua2554@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารวี โกสุม โทรศัพท์: 0895130057 อีเมล์: gharawee@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ