โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


นายสมศักดิ์ ใจประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบ่อหลวง

นางจุไรรัตน์ รักมิตร
นายสมศักดิ์ ใจประเสริฐ
นางทัศนา ไชยหงษ์
นายธีระเมธา พงศ์ชยุตม์กุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,041
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550075 อีเมล์: banborluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมศักดิ์ ใจประเสริฐ โทรศัพท์: 081-9450189 อีเมล์: Somsak2504.sj@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]