โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรังสัน พานเพ็ชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายรังสัน พานเพ็ชร

 • นางสุวรรณี อุณหชาติ

 • นางสุมาลี กันสการ

 • นายเทิดภูมิ พิชนาหารีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,148
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550483 อีเมล์: koksungschool2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญทิกา เพ็ชรจิตติพงษ์ โทรศัพท์: 0813774057 อีเมล์: thantika.koksung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]