โรงเรียนซับม่วงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


นายจำเนียร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับม่วงวิทยา
นายอภิสิทธิ์ งามสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับม่วงวิทยา

นางสาววราลักษณ์ จันทไทย
นางสาวพฤกษมาศ อ่อนน้อม
นายจิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์
นายณรงค์เดช ชัยสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,951
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนซับม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037-269920 อีเมล์: submuang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสถียร งามผลเจริญ โทรศัพท์: 0890305009 อีเมล์: sat_2347@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]