โรงเรียนบ้านยางกระทุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นางเกยูร ศิริคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางกระทุง

นายอุทิศ ทุมเมืองปัก
นางเกยูร ศิริคุณ
นางสาวพิชญาภัค เทโพธิ์
นายวรการ จันทรมหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โทรศัพท์: 044430549 อีเมล์: yangkratoongschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทิศ ทุมเมืองปัก โทรศัพท์: 0810767960 อีเมล์: yangkratoongschool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ