โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการอาคารสถานที่ของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
การขอใบแทนเอกสารการศึกษาของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
การขอลาออกของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
คู่มือประชาชนเรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
คู่มือประชาชนเรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
คู่มือประชาชนเรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

นายจำลอง ซองผม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยวัฒนาประชารัฐ

นางนพรัตน์ อินทร์พันธ์
นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์
นางสุภาพรรณ พิชญกูร
นางสุเนตร์ ดินจันทึก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-411311 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งตะวัน สหุนันท์ โทรศัพท์: 0955946329 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]