โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโกศล พงษ์พานิช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพรรณี วันชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุพิชฌาย์ โสแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรสา วงษาโคตร

 • นายสุระพน มีระเวียง

 • นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง

 • นายสุพจน์ รวงกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,915
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044255740 อีเมล์: srn_korat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนกฤต เทพสีหนู โทรศัพท์: 0624127497 อีเมล์: tanbagit123@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]