โรงเรียนบุญวัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิลาศ ดวงเงิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมัคร ถิ่นจันดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุวัฒน์ รักษ์สูงเนิน

 • นางฐิติยา ยับสันเทียะ

 • Miss.Ember Vendiola Carandang

 • นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,493
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boon@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เจริญ เทียมถม โทรศัพท์: 044920211 อีเมล์: charoenth@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]