โรงเรียนบุญวัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิลาศ ดวงเงิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมัคร ถิ่นจันดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเพลิน แนบกระโทก

 • นางสาวจินตนา ระหาญนอก

 • นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ

 • นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boon@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เจริญ เทียมถม โทรศัพท์: 044920211 อีเมล์: charoenth@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]