โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


นายสมศักดิ์ สุขสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านขุนทด
นางเรวดี พักเย็น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านขุนทด
นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านขุนทด

นายอุทิศ ศรีทอง
นางสาวโชติมณี ดือขุนทด
นางพิมพ์ณิศา ศิลป์บุญประกอบ
นายวีระพล กุลกลางดอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,541
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-389333 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ กระจ่างจิตต์ โทรศัพท์: 0833838066 อีเมล์: sura-mari@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]