โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธาดาพงศ์ แดงงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพวงพยอม วรรณโกษิตย์

 • นางสาวศิริขวัญ มูลไธสง

 • นางสาวกานต์นภัทร เฮงสวัสดิ์

 • นายธาดาพงศ์ แดงงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: P31010014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตรา สาครรัมย์ โทรศัพท์: 0856399549 อีเมล์: P31010014@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]