โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นายสมบัติ ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพระครูน้อย

นางสาวสุมาลี ศรีตะวัน
ว่าที่ ร.ต.หญิงนรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ
นายรังสรรค์ กองแก้ว
นางสาวรัชนู อยู่รัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพระครูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสายพิณ พลสยม โทรศัพท์: 0817098426 อีเมล์: saipin0827@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]