• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปิยะ ศิลากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมพร บรรลังก์

 • นางสาวเนตรนภิส ซึมรัมย์

 • นางวิลาวัณย์ กฤษณสุวรรณ

 • นางผกามาศ ปุลันรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,407
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-183098 อีเมล์: anubanbanbua@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนตรนภิส ซึมรัมย์ โทรศัพท์: 0823199876 อีเมล์: netnaphityok010538@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]