โรงเรียนบ้านโคกย่างนายจำเนียร บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกย่าง

นายถาวร จำลองนาค
นายสนิท นพตลุง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกย่าง โทรศัพท์: 0-4478-2689 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางพูนสุข อิสระวิสุทธิ์ โทรศัพท์: 08-1069-2409 อีเมล์: poonsuk112@thaimail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ