โรงเรียนบ้านโคกย่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นายจำเนียร บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกย่าง

นางอรุณี ภูมิประโคน
นางมลิวรรณ แฉกพิมาย
นายวัชรชัย ก้องกาญจโนภาส
นายถาวร จำลองนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4478-2689 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางพูนสุข อิสระวิสุทธิ์ โทรศัพท์: 08-1069-2409 อีเมล์: poonsuk112@thaimail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ