โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

นายแสน กังประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)

นางสาววรพรรณ เอี่ยมศิริ
นายสุธี ประกอบดี
นายอดิศักดิ์ สวายพล
นายเฉลิม ยิ้มชื่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4463-0276 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรพรรณ เอี่ยมศิริ โทรศัพท์: 0865827745 อีเมล์: ampy2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]