โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นายแสน กังประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)

นายสุธี ประกอบดี
นางแสงเพ็ญ ตรากลาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

43
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4463-0276 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรพรรณ เอี่ยมศิริ โทรศัพท์: 0865827745 อีเมล์: ampy2525@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ