โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)นายแสน กังประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)

นางแสงเพ็ญ ตรากลาง
นางประทุม ราชประโคน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) โทรศัพท์: 0-4463-0276 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรพรรณ เอี่ยมศิริ โทรศัพท์: 0865827745 อีเมล์: ampy2525@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ