โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทะเมนชัย

นางรัชนี เจษฎาภาณุกุล
นางกุลพิชา กาญจนพงษ์
นายพัฒนภูมิ ขุนชาญชาติ
นางจิราภรณ์ ภักดีนอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,683
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุเทพ แย้มศรีจันทร์ โทรศัพท์: 0981601947 อีเมล์: paob19771820@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]