โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  • กรอกเลข ปชช.13หลัก  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
  • แนะนำบุคลากร

  • นายบุษกร สาลีรัมย์

  • นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล

  • นางสาวพรทิพย์ เจนจิตขจร

  • นายปรีชา เกรยรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,955
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายบุษกร สาลีรัมย์ โทรศัพท์: 0807396054 อีเมล์: bsbus2512@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]