โรงเรียนบ้านลุงม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนสำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่สำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาสำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนสำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
คู่มือการขอย้ายเข้าสำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
คู่มือการขอย้ายออกสำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนสำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
คู่มือการรับนักเรียนสำหรับประชาชน โรงเรียนบ้านลุงม่วง

นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลุงม่วง

นายบุญมี พิหูสูตร
นายฉัตรชุมพล ชำนาญกิจ
นางจรูญศรี วรจันทร์
นายพงษ์พันธ์ จิมานัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,682
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลุงม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783966 อีเมล์: Lungmuang@Buriram1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ โทรศัพท์: 0817256856 อีเมล์: thunyawitt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]