โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปริยากร ปักเกตุ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปริยากร ปักเกตุ

 • นางสาวศิรประภา ร่มโพธิ์

 • นางพิศมัย รักชาติ

 • นางสาววรจารีย์ โพธิ์สสีดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,060
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044119504 อีเมล์: watkheetunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพิศมัย รักชาติ โทรศัพท์: 0826783024 อีเมล์: krupissa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]