โรงเรียนบ้านสตึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

bansatuk.ac.th


นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสตึก
นายสฤษฎ์พล สุขกำเนิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสตึก
นางสาวอำภาพร วงสาสนธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสตึก

นางชมนาท ช่อรักษ์
นางสาวณัฐพร พรมสุรินทร์
นายยุทธกิจ มะลิงาม
นางจันทร์ทิพย์ ใจวิศาลสถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,584
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681032 อีเมล์: banstuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์ โทรศัพท์: 0815483559 อีเมล์: wanchai355@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]