โรงเรียนบ้านดอนหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  • กรอกเลข ปชช.13หลัก
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวักัญญาพัชร สุขทองหลาง

  • นางสาวพลอยชนก เพ็งประโคน

  • นางธนวรรณ ใยสิงห์

  • นางสาวสายฝน ศรีเตชะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,144
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-ุุ666703 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาพัชร สุขทองหลาง โทรศัพท์: 0637592224 อีเมล์: kanyaphat29@hotmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]