ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภัทรบพิตร
นายชมชน วุฑฒยากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ภัทรบพิตร
นางอรทิพย์ โชติกเสถียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ภัทรบพิตร
นางพลอยไพลิน สว่างพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ภัทรบพิตร

นางเสาวลักษณ์ แก้ววัชรกุล
นายจีรพัฒน์ ชัยพร
นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
นายชยพล ไชยโย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,281
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-611984 อีเมล์: admin@phatthara.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรลุ ช่อชู โทรศัพท์: 044611984 อีเมล์: kroobunlu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]