โรงเรียนพระครูพิทยาคมนายสุเทพ จำเนียรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระครูพิทยาคม
นายธนโชติ สีทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระครูพิทยาคม
นายสมเกียรติ สามิบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระครูพิทยาคม
นายสิทธินันท์ โสกงโสด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระครูพิทยาคม

นางสุภาพร ศรีคำ
นางอิศรา สีทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระครูพิทยาคม โทรศัพท์: 044-666122 อีเมล์: prakru_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์ โทรศัพท์: 0897165490 อีเมล์: phaithul@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ