โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นายบุญชาย โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สองห้องพิทยาคม
นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สองห้องพิทยาคม

นายศุภณัฐ สุขกมล
นายชาลี ขาวงาม
นางสาวจีรนันท์ ละอองทอง
นางวันเพ็ญ ศรีบุญเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,616
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044184200 อีเมล์: songhongbr@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กานต์ชนก ประโลมรัมย์ โทรศัพท์: 0896279511 อีเมล์: kanchanok2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]