โรงเรียนกระสังพิทยาคม
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายวัฒนา สราญบุรุษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายพล บุญโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายจินดา กรองทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายประถม นิธุรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม

นางสาวกิตติยา เจริญศิริ
นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกระสังพิทยาคม โทรศัพท์: 0-4469-1036 อีเมล์: krasang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี พะเวทรัมย์ โทรศัพท์: 0860372122 อีเมล์: boom_24math@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ