โรงเรียนกระสังพิทยาคม
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายวัฒนา สราญบุรุษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายพล บุญโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายจินดา กรองทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม
นายประถม นิธุรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระสังพิทยาคม

นางสาววิไลวรรณ สีแดด
นางบัวผัน สัตตารัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

74
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกระสังพิทยาคม โทรศัพท์: 0-4469-1036 อีเมล์: krasang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี พะเวทรัมย์ โทรศัพท์: 0860372122 อีเมล์: boom_24math@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ