• ประกันคุณภาพ
 • ประกันคุณภาพ • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภฤกษ์ พลายงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร

 • นายศุภฤกษ์ พลายงาม

 • นางนทสรวง พิมพ์ศรีจันทร์

 • นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-666104 อีเมล์: snppittayacom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภฤกษ์ พลายงาม โทรศัพท์: 0983941868 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]