โรงเรียนสิงหวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นายธนาภพ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิงหวิทยาคม
นางสาวทัศนา เทียนวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิงหวิทยาคม

นางหทัยชนก หัดกล้า
นายนันทิพัฒน์ ภูละ
นางสุดารักษ์ บุญยะดิเรก
นางตติยา สยามประโคน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิงหวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666858 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมานิตา เข็มบุปผา โทรศัพท์: 0655752520 อีเมล์: Manita.khe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]