โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมนายฉลอง งามคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม
นายปรีชา รินไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม
ว่าที่ ร.ท.ปริญญา กางรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม

นายกว้าง ไปหนี้
นายประสิทธิ์ ต้ายไธสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม โทรศัพท์: 044-686116 อีเมล์: master_naphopit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประนอม เทวรัตน์ โทรศัพท์: 086-0118179 อีเมล์: master_naphopit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ