โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมนายฉลอง งามคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม
นายปรีชา รินไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม
นางกฤษณา เกลียววงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม

นางภัทร์ธีนันท์ รัตนพงศ์ภัค
นายสุเทพ พลวัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม โทรศัพท์: 044-686116 อีเมล์: master_naphopit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประนอม เทวรัตน์ โทรศัพท์: 086-0118179 อีเมล์: master_naphopit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ