โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32นายฉลอง งามคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม
นายปรีชา รินไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม
นางกฤษณา เกลียววงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาโพธิ์พิทยาคม

นายวีระศักดิ์ เข็งนอก
นายกว้าง ไปหนี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

55
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-686116 อีเมล์: master_naphopit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประนอม เทวรัตน์ โทรศัพท์: 086-0118179 อีเมล์: master_naphopit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ