โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหงส์พิทยาคม
นายสากล โตสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหงส์พิทยาคม

นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ
นางชญาดา สรสิงหนาท
นางสาวเสาวภาคย์ สิงห์หามแห
นายญาณกร สรสิงหนาท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,044
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044669030 อีเมล์: nonghongpit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤติยาพร มีสิทธิ์ โทรศัพท์: 0955654211 อีเมล์: Ppraw.mmza2000@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]