โรงเรียนอนุบาลจอมพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

นายชีวิน ทองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจอมพระ

นางจรัสศรี มูลศิริ
นางสาวอัญชลี จินดาศรี
นางสาวหัทยารัตน์ เรืองสนาม
นางธันยา บาเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

845
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044581127 อีเมล์: anubarnchompra@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญยฉัตร กิจธัญดีโรจน์ โทรศัพท์: 0872515255 อีเมล์: anubarnchompra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]