โรงเรียนบ้านโพนม่วงนายณรงค์ เปนะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนม่วง

นางจิตรลดา สุขสนิท
นางปริชาติ ศรีมารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนม่วง โทรศัพท์: 081-9776991 อีเมล์: phonmoung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญกอง เทียนคำ โทรศัพท์: 081-0714683 อีเมล์: phonmoung@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ