โรงเรียนบ้านโพนม่วงนายณรงค์ เปนะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนม่วง

นายสุภา ศรีศิลา
นางศศิธร อยู่เย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

21
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนม่วง โทรศัพท์: 081-9776991 อีเมล์: phonmoung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญกอง เทียนคำ โทรศัพท์: 081-0714683 อีเมล์: phonmoung@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ