คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียน
การขอย้ายออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่

นายณรงค์ เปนะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนม่วง

นางวาสนา วงค์สนิท
นางสาวปิยะนุช บุญแซม
นายบุญเชิด แก้วจรัญ
นางสาวสุเทียน ดาศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,180
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 081-9776991 อีเมล์: phonmoung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดิเรก บินรัมย์ โทรศัพท์: 0847271839 อีเมล์: phonmoung@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]