โรงเรียนสามัคคีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน 8
คู่มือประชาชน 7
คู่มือประชาชน 6
คู่มือประชาชน 5
คู่มือประชาชน 4
คู่มือประชาชน 3
คู่มือประชาชน 2
คู่มือประชาชน 1

นายพิทักษ์ ทวีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีศึกษา

นายพิทักษ์ ทวีแสง
นายพรเลิศ ซื่อสัตย์
นายศุภชัย ไค่นุ่นโพธิ์
นางธนิดา การรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590218 อีเมล์: pttaweesang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภชัย ไค่นุ่นโพธิ์ โทรศัพท์: 0845528574 อีเมล์: muedmuedmued@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]