โรงเรียนสามัคคีศึกษา
นายพิทักษ์ ทวีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีศึกษา

นายพรเลิศ ซื่อสัตย์
นายศุภชัย ไค่นุ่นโพธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีศึกษา โทรศัพท์: 044-590218 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศุภชัย ไค่นุ่นโพธิ์ โทรศัพท์: 0845528574 อีเมล์: supachai.kainoonpo@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ