โรงเรียนสามัคคีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีศึกษา

นางสาวอรุณี ปรากฏชื่อ
นางมยุรี บุญเริ่ม

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนสามัคคีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590218 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศุภชัย ไค่นุ่นโพธิ์ โทรศัพท์: 0845528574 อีเมล์: supachai.kainoonpo@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ