โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นายสมนึก สุรพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นางสาวยศยา ใจเย็น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

นางนันทิยา เทียนแ้ก้ว
นางสาวอารยา ใจมั่น
นายทวีป ศรีตะวัน
นางมณี สมปาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

959
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4453-2363 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เวทิน หัดไทยทระ โทรศัพท์: 044552363 อีเมล์: p.wethin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]