โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอำปึลกง
นายประศาสน์ แรงจบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอำปึลกง

นายวีรชัย มาตรเมืองคุณ
นางสาวน้ำฝน พรรญราช
นางยาณี เผยศิริ
นายประศาสน์ แรงจบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

861
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอำปึลกง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-44069223 อีเมล์: ampoolkong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญเรือน เขตเจริญ โทรศัพท์: 0819973198 อีเมล์: kwunruan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]